Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZLATÁ JEŘABINA-SOUTĚŽ VYSOČINY

1. 6. 2020

  

Letošní titul Zlatá jeřabina pro kulturní regionální aktivitu získalo počtem 497 hlasů divadelní představení nastudované žáky I. stupně malotřídní ZŠ v Libici nad Doubravou. Zlatá jeřabina v kategorii péče o kulturní dědictví patří pro letošek s 382 hlasy projektu Postupná obnova vodního mlýna č. p. 15 v Trhonicích u Jimramova. O pořadí dvacítky vybraných nominací rozhodovala v březnu veřejnost. Poslala celkem 4445 hlasů – prostřednictvím elektronických i fyzických hlasovacích formulářů. Prvním třem vítězným počinům v každé kategorii bude poskytnut finanční dar ve výši 30 000 Kč za 1. místo, 20 000 Kč za 2. místo a 10 000 Kč za 3. místo. Z důvodu aktuální epidemiologické situace kraj ustoupil od tradičního slavnostního vyhlášení.

Kategorie: Péče o kulturní dědictví

1. místo: počet hlasů: 382

Akce: Jimramov (Trhonice) / Postupná obnova vodního mlýna č. p. 15

Ocenění pro: Bc. Gabriela Horčíková

Vodní mlýn s pilou, jehož historie sahá nejméně do poloviny 16. století, je unikátní stavba s kompletně dochovanými technologiemi a s původními stavebními částmi pocházejícími z renesančního, barokního i klasicistního období. Malebný objekt byl ještě v roce 2011 evidován v seznamu ohrožených památek Kraje Vysočina.

 

2. místo: počet hlasů: 278

Akce: Žďár nad Sázavou / Rekonstrukce původních oken v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Ocenění pro: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II

Celý areál poutního kostela je postupně obnovován. Navržená a realizovaná obnova výplní oken dle oken dochovaných a původního konceptu, jak po stránce technické, výtvarné i materiálové je jedním ze zásadních momentů rehabilitace exteriéru i interiéru této významné kulturní památky

 

3. místo: počet hlasů: 265

Akce: Vílanec / Obnova ohradní zdi hřbitova vč. restaurování brány

Ocenění pro: Obec Vílanec

Areál kostela se řadí k nejstarším památkám na území obce. V posledních letech probíhala obnova ohradní zdi pocházející již ze 14. století. Zeď hřbitova postupně dostala novou vápennou omítku a v roce 2019 byla dokončena i obnova barokní vstupní brány vč. restaurování zdobných žulových prvků, repasování výklenku a obnovení profilované římsy z venkovní strany.

Oprava ohradní zdi vč.restaurování brány započala již v r. 2013, kdy se zeď začala samovolně rozpadat.Obecní zastupitelstvo pod vedením starostky B. Pípové rozhodlo rozpadající se část opravit za pomocí místních hasičů, stavební firmy p. Nerada z Telči, Františka a Milana Korešových, kteří zhotovili stříšku a Jos.Kacetla, který zhotovil branku ke kontejnerům na odpady. V té tobě ještě na Úřadu památkové péče nebyl upřesněn statut hřbitovní zdi, a ta nebyla vedena jako kulturní památka.

Rozhodnutím zastupitelstva v r. 2016 bylo pokračovat v opravě ohradní zdi za dozoru již Úřadu památkové péče. Z finančních důvodu bylo rozhodnuto tuto rozdělit do čtyř částí.

První část od Schmuttermeierových ke státní silnici započala v r. 2017 a úkolu opravy se zhostila stavební fa.: Výstavba & Rekonstrukce Praha majitel TOKAR Vasyl z Jihlavy.

Druhá část kolem státní silnice k márnici pokračovala v r. 2018.

Třetí část od Schmuttermeierových ke vstupní bráně v r. 2019. Rozhodnutím Úřadu památkové péče je přikrytí ohradní zdi žulovýma deskama z Mrákotinského kamenolomu.

Vstupní brána – na její celkové opravě v r.2019 se podílela fa. Vasyla Tokara, parta uměleckých kameníků z Jihlavy a novou kovovou bránu zhotovil umělecký kovář Pavel Tasovský z Náměš nad Oslavou.

Oprava ohradní zdi od roku 2013 probíhala za působení starostek obce paní Bohumily Pípové, Lenky Maršánové, Lenky Pípové a Marcely Zelené.

Fotodokumentaci provedl Jan Novotný.

5.6.2020 předání ocenění Zlatá jeřabina starostce obce Marcele Zelené a místo starostce Zdeňce Příplatové provedli: 

Fischerová Jana, Ing., CSc. náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče a

cestovního ruchu a mezinárodních vztahů

 Seidl Ladislav, Ing., MBA vedoucí odboru kultury,památkové péče a cestovního  ruchu 

Čermáková Olga, Ing. archvedoucí oddělení památkové péče
EVA NEUWIRTHOVÁ oddělení tiskové, odbor sekretariátu hejtmana