Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současnost - péče o památku

17. 3. 2009

6.10.2018

V péči o kostel - historickou památku Obce Vílance pokračuje po smrti faráře  Mgr. Pavla Horkého pan farář Mgr. Jiří Buchta. V současné době byla provedena oprava kostelních lavic značně poškozených hnilobou a hmyzem. Finančně je zajištěna příspěvkem od státu a  obce Vílanec.  V plánu se počítá s opravou poškozených stropních trámů, částečně i některých částí krovu a opravou oken věže. Opravuje se poškozená střešní krytina a plechové žlaby. V plánu je velká oprava budovy fary, která dle finančních prostředků bude rozdělena na části. Nejprve však započne oprava střechy

V současnosti Obec Vílanec provádí opravu hřbitovní zdi (státní památka) z příspěvku státu. Oprava  je rozdělena do tří fázi: první byla ukončena v r. 2017, druhá bude ukončená v r. 2018 a třetí fáze bude započata v r. 2019.

fofo: 

OPRAVA STŘECHY A KROVU 2018 a 2020

https://vilaneckykostel.rajce.idnes.cz/KOSTEL_oprava_strechy_a_krovu_9.2018%2C8.9.2020/

OPRAVA LAVIC 2018

https://vilaneckykostel.rajce.idnes.cz/Lavice_opravene_9.2018/

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI 1.FÁZE

https://vilaneckykostel.rajce.idnes.cz/OPRAVA_hrbitovni_zdi_za_dotace_statu_2017_1.faze

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI 2.FÁZE

https://vilaneckykostel.rajce.idnes.cz/OPRAVA_HRBITOVNI_ZDI_2018_2.faze/

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI 3.FÁZE 2020

https://vilaneckykostel.rajce.idnes.cz/OPRAVA_HRBITOVNI_ZDI_2020_3.faze/

 

 

     Jediná historická stavební památka  stojící  na návrší obce Vílanec je kostel sv. JAKUBA uprostřed hřbitova  ohraničeným kamennou zdí a přiléhajícím areálem fary.

Po roce 1945 po odsunu občanů německé národnosti a novým  českým osídlením, změnou politické situace zejména po r. 1948  o církevní památku přestal být zájem. Stavby pomalu stravoval zub času, až v roce 1969 došlo k opravě věže kostela, kdy musela být kompletně vyměněna věžička nad cibulí.Byly zde nalezeny písemné dokumenty ve značně zchátralém stavu a uloženy ve státním archivu v Jihlava (viz fotogalerie). Výměna byla provedena za pomocí helikoptéry. V témže roce obec za pomocí farníků opravila část zřícené hřbitovní zdi a upravila samotné prostranství hřbitova, odstraněny byly pomníky neudržovaných hrobů, ke kterým se do té doby nikdo nepřihlásil.

Nová etapa oprav kostela byla započata 1984 na podnět pana faráře R.D.Mgr.Pavla Horkého.

Nejprve byla vybudována elektroinstalace v nejnutnějším rozsahu za 43.000 Kč, na větší opravu nebyly prostředky.

Ještě před rokem 1989 bylo přikročeno k opravě věže. Byl zakoupen měděný plech z dotace ONV. Nebyla však firma, která by vzala zakázku od církve, a tak bylo přikročeno k opravě pomocí horolezců z Prahy, kteří v roce 1987 až 1988 po sobotách a nedělích vyměňovali pozinkovaný plech za měděný. Tak byla opravena cibule věže a protože věžička nad ní byla v dobrém stavu, tak byla ponechána. Za opravu a materiál  bylo  zaplaceno  150.000 Kč, z  toho dotace z ONV byla 70.000 Kč. Opravy byly prováděny z povolením ONV – jinak to nebylo možné.

V roce  1991 byla opravena fasáda kostela a přilehlé márnice, bohužel ne v dobré kvalitě, a tak velmi brzy začala část fasády opadávat. Ani použitý materiál nebyl nejlepší. Barva k nátěru fasády byla darem rakouské charitativní organizace Renovábis.

V roce 2008 bylo zažádáno o Grant Ministerstva Kultury pro obce mimo památkové zóny. Bylo nám přiděleno 342.000 Kč. Určení k provedení vnějšího odvlhčení a odvedení odpadních vod. Oprava byla provedena v roce 2008 a celkem bylo zaplaceno 436.000 Kč. Téměř 100.000 Kč bylo ze sbírek  od farníků a darů.

V roce 2008 byla podána žádost o získání peněz na opravu kulturní památky z Evropské Unie, ta byla zamítnuta. V roce 2009 byla žádost podána opětovně o totéž. Podle neoficielní zprávy z internetu, kde byly vyvěšeny přidělené finanční prostředky jsme byli úspěšní a bylo nám přiděleno 1.930.000 Kč.

Opravena by měla být střecha kostela , včetně oplechování, vnější fasáda, vnitřní odvodnění a odvětrání zdiva, oprava stropu a vymalování. Celkový náklad je počítán kolem 2.230.000 Kč.

Největší problém bude sehnat  2.000.000 Kč – půjčka, protože celá částka musí být zaplacena předem a teprve potom jsou vyplaceny slíbené finanční prostředky.

 

HISTORICKÉ FOTO  před opravou kostela a úpravy hřbitova:

FOTO na: http://vilanectihasici.rajce.idnes.cz