Jdi na obsah Jdi na menu
 


V KLUČÍ

9. 3. 2011

     V katastru  osady Loučky se nachází  přírodní rezervace chráněná zákonem.

V  K L U Č Í

                       rok vyhlášení  1997

                       výměra :  25,06 ha  (č.parcely 1336/1)

Lokalizace:            SV  od TŘEŠTĚ na V úbočí  Velkého Špičáku   

Důvod ochrany:   Smíšený bukojedlový les přirozeného charakteru s příměsí javoru klenu, javoru mléče, jasanu ztepilého, jilmu drsného a lípy srdčité s druhově bohatým patrem. Padlé i stojící odumřelé kmeny a trouchlivějící části kmenů bohatě porostlé plodnicemi chorošů, mechy a lišejníky. Porost se přirozeně zmlazuje a je zde vyvinuto i patro keřové s mladými listnáči, bezem hroznatým, maliníkem a lýkovcem. Přirozené zmlazování je velmi zpomaleno nadměrným okusem semenáčků zvěří. Podklad tvoří snadněji zvětrávající ruly vystupující místy na povrch v podobě skalek a četných balvanů. Přírodní rezervace vznikla spojením přírodní rezervací KLOC s lesním porostem mezi nimi.